Aktuelt

Dom i Europris-saken

Den som har fulgt med på foreningens arbeid for å få til en styrket sentrumsutvikling og gode møteplasser i Asker og Bærum, har sett at vi har hatt fokus på ulovlig småvarehandel iGrini næringspark siden 2000-tallet. I 2010 tok vi opp Europris sitt forsøk på å omgå  reguleringsbestemmelsene om at det bare skulle være tillatt […]

Årsberetning 2019

Generelt Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om. Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet Oslo og Akershus og driftsleder Stein-Tore Holmen fra Securitas. Foreningen eier […]

Utvikling i detaljvarehandel 2009-2019

Foreningens Handelsanalyse for 2009-2019. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen over disk og netthandelen. Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. Det nye av året er at analysen har med seg omsetningstall fra […]

Utvikling i detaljvarehandel 2008-2018

Foreningens Handelsanalyse for 2008 – 2018. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen «over disk» og netthandelstallene (handel utenom utsalgssted). Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. «Svart» handelsomsetning kommer ikke med i […]