Aktuelt

Årsberetning 2021

Styre og andre posisjoner Styret har bestått av 13 styremedlemmer for å dekke det store og mangfoldige medlemsområdet godt. Jan-Fredrik Larsen har vært styrets leder og daglig leder. Øvrige styremedlemmer har vært: Kristine Eknes Blom, Trekanten Senter Arne S. Eriksen, Høvik Senter Marius Geirdal, Kolsås Senter Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter Wenche W. Løvland, Coop Asker […]

Årsberetning for 2020

Generelt Styrets møter er alle gjennomført som Teamsmøter som har fungert godt. Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om. Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet […]

Protokoll fra generalforsamling 2021

Generalforsamlingen ble holdt i Rykkinn Senters lokaler tirsdag 12.10.21. Innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Larsen ble valgt som møteleder. De tilstedeværende underskriver protokollen. Årsberetningen Årsberetningen for 2020 ble godkjent. Årsregnskapet Regnskap for 2020 og revisors beretning ble godkjent. Budsjettet Budsjett for 2021 ble godkjent. Valg Valget ble ledet […]

Dom i Europris-saken

Den som har fulgt med på foreningens arbeid for å få til en styrket sentrumsutvikling og gode møteplasser i Asker og Bærum, har sett at vi har hatt fokus på ulovlig småvarehandel iGrini næringspark siden 2000-tallet. I 2010 tok vi opp Europris sitt forsøk på å omgå  reguleringsbestemmelsene om at det bare skulle være tillatt […]