Aktuelt

Kommunestyrets vedtak i reguleringsplanforslagene for dagligvareforretninger i Blommenholmveien og Sandviksveien

Foreningen har engasjert seg mot at det skulle tillates omregulering til dagligvareforretning på 3 tomter som ligger mellom Sandvika, Dragveien og Høvik hvor det alt er god dekning med dagligvareforretninger. Foreningen har spesielt vært opptatt av at disse foreslåtte forretningsetableringene ville svekke forretningsstrukturen i handelsomlandet og forutsetningene for god og lønnsom drift for de alt […]

Virker nærpolitireformen etter sitt siktemål og har den fremmet samarbeidet med lokale politimyndigheter?

Både før foreningens Våkn Opp-kampanje startet og under Våkn Opp-kampanjen frem til omorganiseringen av politiet ble satt i gang lokalthadde foreningen glede av å kunne samarbeide med relativt selvstendige lokale politienheter for Asker og for Bærum. Det var en høy grad av nærhet og kort veitil det lokale politiet på «alle nivåer» for å si […]

Fylkesmannen mener at Staples ikke kan få dispensasjon, men må flytte

Foreningen har i lang tid hatt fokus på fremveksten av detaljforretninger med et småvare sortiment som det ikke er tillatt å drive salgsvirksomhet meg på Billingstadsletta. Kommunedelplanbestemmelsene tillater bare salgsvirksomhet med  nærmere bestemte varersom «biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, tyngre trelastvarer, hagesenter- og planteskolevarer». Salgsvirksomheten har glidd veldig ut. Etter foreningens oppfatning drives det ulovlig salgsvirksomhet med […]

Tenk nye næringskonsepter for næringsparkene

Med utgangspunkt i nyhetssaken i Budstikka om at eierne planlegger et nytt «kjøpesenter/handelshus» for et utvalgt småvaresortiment på Rud-Hauger, Rudssletta 24, og de utallige saker som vår forening for øvrig har tatt opp når det gjelder (forsøk på) å etablere fysiske butikker for småvarer i områder med næringsparkstatus (se reguleringsbestemmelsene), tillater vi å foreslå at […]

Innspill til møtet med PSN, Asker 8/11-20118

Foreningens hovedmål er å bidra til at vi får gode møteplasser som samtidig er gode handelssteder for butikkene. Foreningen har samme mål som kommunens planleggere som brenner for møteplasser. Det er en sterk synergi mellom gode møteplasser i sosial sammenheng og gode steder å drive fysiske forretninger. Historisk sett konstateres at den sosiale møteplassen kommer […]