Aktuelt

Utvikling i detaljvarehandel 2008-2018

Foreningens Handelsanalyse for 2008 – 2018. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen «over disk» og netthandelstallene (handel utenom utsalgssted). Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. «Svart» handelsomsetning kommer ikke med i […]

Vinnere av husfruens nøkkelknippe 2018

19. juni 2019 ble Jørbæk på Holmen Senter og Follestad på Fornebu Senter kåret til vinnere av Husfruens nøkkelknippe for 2018! Juryen begrunnet valget, se vedlagte begrunnelser. Ordførerne delte ut diplomer og ære til de fortjente vinnerne. Vinnerne uttrykte stor glede ved å kunne oppnå denne prisen for sitt bevisste, godt forberedte og gjennomførte kriminalforebyggende […]

Det åpnes for skilting til kjøpesentre med nytt symbol

Alt i 2014 tok vi opp skiltsaken, bedre skilting til kjøpesenter/sentrum, med Samferdselsdepartementet. Se tidligere omtale av saken her. Foreningens motiv var å få etablert en ryddig ordning med henvisningsskilting til de steder, de sentre hvor det er et godt forretningstilbud for publikum. «Bedre skilting til sentre» har vært en viktig sak for foreningen i […]

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at det ikke skal være sentrumsutvikling med småvarehandel i Grini næringspark

Foreningen har siden 2009 arbeidet bevisst for at detaljhandel og sentrumsutvikling ikke skal få fotfeste i Østerndalen/Grini næringspark. Kommunen har vært klar på at området skal være en næringspark (industri/produksjon, lager, kontor, service og handel med arealkrevende produkter/plasskrevende varer) og ikke en handelspark med småvarer som konkurrerer med sentrumshandelen. Men eieren av BMW-bygget har villet […]

Årsberetning 2018

Foreningen har avholdt årsmøte 26.02.2019. Årsberetningen og årsregnskapet med revisors beretning ble enstemmig godkjent, og valget ble gjennomført etter valgkomiteens anbefaling. Styremedlemmene som var på valg, tok gjenvalg og takket for tilliten. Styret ser frem til å ta fatt i spennende pågående og nye saker for medlemmene. Generelt Et bredt spekter av saker med betydning […]

Kommunestyrets vedtak i reguleringsplanforslagene for dagligvareforretninger i Blommenholmveien og Sandviksveien

Foreningen har engasjert seg mot at det skulle tillates omregulering til dagligvareforretning på 3 tomter som ligger mellom Sandvika, Dragveien og Høvik hvor det alt er god dekning med dagligvareforretninger. Foreningen har spesielt vært opptatt av at disse foreslåtte forretningsetableringene ville svekke forretningsstrukturen i handelsomlandet og forutsetningene for god og lønnsom drift for de alt […]

Virker nærpolitireformen etter sitt siktemål og har den fremmet samarbeidet med lokale politimyndigheter?

Både før foreningens Våkn Opp-kampanje startet og under Våkn Opp-kampanjen frem til omorganiseringen av politiet ble satt i gang lokalthadde foreningen glede av å kunne samarbeide med relativt selvstendige lokale politienheter for Asker og for Bærum. Det var en høy grad av nærhet og kort veitil det lokale politiet på «alle nivåer» for å si […]