Arkiv: Årsberetning

Årsberetning 2021

Styre og andre posisjoner Styret har bestått av 13 styremedlemmer for å dekke det store og mangfoldige medlemsområdet godt. Jan-Fredrik Larsen har vært styrets leder og daglig leder. Øvrige styremedlemmer har vært: Kristine Eknes Blom, Trekanten Senter Arne S. Eriksen, Høvik Senter Marius Geirdal, Kolsås Senter Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter Wenche W. Løvland, Coop Asker […]

Årsberetning for 2020

Generelt Styrets møter er alle gjennomført som Teamsmøter som har fungert godt. Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om. Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet […]

Årsberetning 2019

Generelt Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om. Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet Oslo og Akershus og driftsleder Stein-Tore Holmen fra Securitas. Foreningen eier […]

Årsberetning 2018

Foreningen har avholdt årsmøte 26.02.2019. Årsberetningen og årsregnskapet med revisors beretning ble enstemmig godkjent, og valget ble gjennomført etter valgkomiteens anbefaling. Styremedlemmene som var på valg, tok gjenvalg og takket for tilliten. Styret ser frem til å ta fatt i spennende pågående og nye saker for medlemmene. Generelt Et bredt spekter av saker med betydning […]

Årsberetning for 2017

Styre og andre posisjoner Arne Eriksen, Vibeke Gloslie, Kathrine Ingerø, Elisabeth Selvik Hjelle/Anja Løvåsen, Anne Birgitte Junge, Mette Kiilerich, Wenche Løvland, Vivi Olstad, Heidi Stilling og Tanja Venheim Østensen har vært styremedlemmer. Jan-Fredrik Larsen har vært styreleder og daglig leder. Jon Swensen har vært revisor. Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene […]

Årsberetning 2016

Foreningen fylte 40 år i 2016. Foreningen er den største interkommunale interesseforening for næringslivet i Asker og Bærum og legger stor vekt på det perspektivet i sakene som tas opp. I forhold til flere av sakene som foreningen arbeider med, er kommunegrensen et unaturlig skille gjennom medlemsområdet som ellers er et sammenhengende marked.
Foreningen har anbefalt felles strategisk næringsplan eller hvert fall koordinert plan så langt råd er for kommunene uten å få gjennomslag for det enda.

Årsberetningen 2015

Styre og andre posisjoner Arne Eriksen, Vibeke Glosli, Kathrine Ingerø, Elisabeth Selvik Hjelle, Anne Birgitte Junge, Mette KiIlerich, Wenche Løvland, Vivi Olstad, Heidi Stilling og Tanja Venheim Østensen har vært styremedlemmer. Jan-Fredrik Larsen har vært styreleder og daglig leder. Jon Swensen har vært revisor. Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene hatt […]

Årsmelding for 2013

Styre og andre posisjoner og styrets møter i 2013 Styremedlemmene har vært Øyvind Bay, Vibeke Glosli, Mette KiIlerich, Wenche Løvland, Vivi Olstad, Pål André Pedersen, Gry Skådinn, Nicolay B. Vold, Tanja Venheim Østensen. Styrets leder og daglig leder er Jan-Fredrik Larsen. Revisor har vært Jon Swensen. Styret har hatt 6 formelle styremøter. Styremedlemmene har i tillegg […]