Handelsanalysen 2017-2021

Foreningens årlige handelsanalyse er klar.

Tallene omfatter tradisjonell butikkhandel over disk og netthandel.

Sterk vekst i begge kommuner i «koronaårene» 2020 og 2021.

Vi kan slå fast at de fysiske forretningene gjør det godt i vårt område.

Det gjelder både nye og gamle konsepter.

Det er ingen dramatikk, men kontinuitet i disse tallene for handelsområdet vårt.

Nytt av året er at vi studerer litt nøyere netthandelens betydning for totaltallene litt nøyere og finner markante forskjeller for veksten i Asker og Bærum. 

Forretningene utgjør en viktig rolle som samfunnsbyggere og skaper gode møteplasser.

I år vises også sysselsettingstall  for varehandelen. Handelen er en stor og viktig sysselsetter i vårt område. 

Vi ønsker dere god og interessant lesning!