Om ABHSF

ABHSF – Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening- ble stiftet 4. juni 1996 etter sammenslåing av Asker Handelsstands Forening og Bærum Handelsstands Forening, med opprinnelse fra 1962 og 1976. Bakgrunnen for sammenslåingen var behovet for å stå samlet i handelspolitiske spørsmål og andre forhold med stor betydning for varehandels- og servicebedriftene lokalt og regionalt. ABHSF arbeider for å bedre rammevilkårene for god handel i de etablerte sentrene i Asker og Bærum og for at kommunene styrer etter den vedtatte areal- og senterstrukturplanene. Høy grad av forutsigbarhet i plansaker for investorer er en viktig sak. Vedtatte bestemmelser skal være med klar språkbruk og praktiseres likt overfor alle. Foreningen har blitt en viktig bidragsyter og kunnskapsformidler for å sikre god sentrumsutvikling på alle nivåer i kommunene.  Sentrumsutviklingen er en hovedsak. Foreningens slagord er her: Handelen bygger staden.

ABHSF arbeider også mot ulovlige lagerutsalg, likhet for åpningstidsbestemmelsene og god tilgjengelighet for biler i sentrum og handlestrøk. Foreningen leder Konfliktfaglig temagruppe, etablert i 1995, sammen med Politiet, Konfliktrådet i Oslo og Akershus og private vekterselskaper. Gruppen, som arbeider med kriminalitetsforebyggende saker av betydning for handelen, er enestående i sitt slag. Foreningen bruker store ressurser på kriminalitetsforebyggende arbeid for sine medlemmer blant annet gjennom kampanjeprosjektet, Våkn Opp. Asker og Bærum Handels- og Servicebedrifters Forening ledes av Jan-Fredrik Larsen, og har mange medlemmer.