Arkiv: Handelsdata

Utvikling i detaljvarehandel 2009-2019

Foreningens Handelsanalyse for 2009-2019. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen over disk og netthandelen. Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. Det nye av året er at analysen har med seg omsetningstall fra […]

Utvikling i detaljvarehandel 2008-2018

Foreningens Handelsanalyse for 2008 – 2018. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen «over disk» og netthandelstallene (handel utenom utsalgssted). Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. «Svart» handelsomsetning kommer ikke med i […]

Utvikling i detaljvarehandel 2007-2017

Til medlemmene: Vedlagt følger foreningens årlige analyse. Den viser både på hva som har skjedd med omsetningstallene fra 2016 til 2017 og den viser utviklingen de siste 10 årene i Asker og Bærum hver for seg og som et samlet salgsområde. Analysen bygger på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De er innarbeidet i vår modell […]