Protokoll fra generalforsamling 2021

Generalforsamlingen ble holdt i Rykkinn Senters lokaler tirsdag 12.10.21.

Innkallingen m. m.

Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Larsen ble valgt som møteleder. De tilstedeværende underskriver protokollen.

Årsberetningen

Årsberetningen for 2020 ble godkjent.

Årsregnskapet

Regnskap for 2020 og revisors beretning ble godkjent.

Budsjettet

Budsjett for 2021 ble godkjent.

Valg

Valget ble ledet av Tanja V. Østensen, valgkomiteens leder.

Valget ble gjennomført, og styremedlemmer overensstemmende med valgkomiteens forslag ble valgt til styret sammen med de som ikke er på valg.

Det nye styret er:

 • Kristine Ekenes Blom, Trekanten Senter, styremedlem (sm), nyvalgt
 • Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik senter, sm
 • Magnus Geirdal, Kolsås Senter, sm
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter, sm
 • Jan-Fredrik Larsen, styreleder, gjenvalgt
 • Wenche W. Løvland, Coop Vestviken SA, , sm, gjenvalgt
 • Wenche Helgøy Nilsen, Handelsstedet Bærums Verk, sm, gjenvalgt
 • Vivi Olstad, Østerås Senter, sm
 • Jim Thorshaug Rengård, Fornebu Senter, sm,
 • Ole Kristian Seth, Rykkinn Senter, sm
 • Mari-Anne Smyth-Olsen, Asker Sentrum AS, sm
 • Tanja Venheim Østensen, Holmen Senter, sm, gjenvalgt
 • Heidi Koppangen Øysted, Rortunet kjøpesenter, sm, ny
 • Revisor Øyvind Bay ble gjenvalgt.

Andre saker

Det var ingen andre saker til behandling.

Rykkinn, 03.03.2021,

Ole Kristian Seth Heidi K. Øysted Marius Geirdal Kathrine Ingerø

Wenche Løvland Kristine E. Blom Tanja V. Østensen Marius Geirdal

Mari-Anne Smyth-Olsen Jan-Fredrik Larsen