Arkiv: Generalforsamlingsprotokoll

Protokoll fra generalforsamling 2021

Generalforsamlingen ble holdt i Rykkinn Senters lokaler tirsdag 12.10.21. Innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Larsen ble valgt som møteleder. De tilstedeværende underskriver protokollen. Årsberetningen Årsberetningen for 2020 ble godkjent. Årsregnskapet Regnskap for 2020 og revisors beretning ble godkjent. Budsjettet Budsjett for 2021 ble godkjent. Valg Valget ble ledet […]

Generalforsamlingsprotokoll 2017

Generalforsamlingen ble holdt i Holmen Senters lokaler tirsdag 21.02. 2017 1. Innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og til å føre protokollen. Wenche W. Løvland, Petter Dale jr., Tanja V. Østensen bekrefter protokollen. 2. Årsberetningen Årsberetningen for 2016 ble godkjent. 3. Årsregnskapet Årsregnskapet […]

Generalforsamlingsprotokoll 2016

Oppdatert: les Budstikkas artikkel om jubileet. 1. Innkallingen ble godkjent. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og å skrive protokoll. Generalforsamlingen ble kjent vedtaksfør. Alle tilstedværende underskriver protokollen. 2. Årsberetningen for 2015 ble godkjent. 3. Regnskapet for 2015 med revisors beretning ble godkjent. 4. Budsjettet for 2016 godkjennes. Økningen i forretningsførselen forutsetter tilsvarende øking i […]

Generalforsamlingsprotokoll 2015

1. Innkallingen godkjennes Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og å skrive protokoll. Generalforsamlingen ble kjent vedtaksfør. Alle underskriver protokollen. 2. Årsberetning Årsberetningen for 2014 kan godkjennes. 3. Regnskap Regnskapet for 2014 med revisors beretning godkjennes. 4. Budsjett Budsjettet for 2015 godkjennes. 5. Valg. Forslaget fra valgkomiteen godkjennes: Nye styremedlemmer valgt for 2 år: Heidi […]

Generalforsamlingsprotokoll 2014

Tirsdag 25. februar 2014 ble det holdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum handels – og servicebedrifters forening. Foreningens 38. driftsår. Møtet ble holdt hos Handelsstedet Vollen, og Tore Sigernes var vertskap tradisjonen tro. 1. Godkjenning av innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder, og alle tilstedeværende skriver under protokollen. […]