Generalforsamlingsprotokoll 2016

Oppdatert: les Budstikkas artikkel om jubileet.

1. Innkallingen ble godkjent.

Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og å skrive protokoll. Generalforsamlingen ble kjent vedtaksfør. Alle tilstedværende underskriver protokollen.

2. Årsberetningen for 2015 ble godkjent.

3. Regnskapet for 2015 med revisors beretning ble godkjent.

4. Budsjettet for 2016 godkjennes.

Økningen i forretningsførselen forutsetter tilsvarende øking i kontingentinntekter.

5. Valg.

Valgkomiteens forslag godkjennes. Nye styremedlemmer gjenvalgt for 2 år:

 • Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik senter,
 • Vibeke Glosli, Asker sentrum,
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter,
 • Anne Birgitte Junge, Rykkinn Senter.

Det nye styret er:

 • Vibeke Glosli, Asker Sentrum
 • Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik Senter
 • Vivi Olstad, Østerås Senter
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter
 • Wenche W. Løvland, Coop Vestviken Asker og Bærum
 • Mette Kiilerich Hansen, Trekanten Senter
 • Elisabeth Selvik Hjelle, Fornebu Senter
 • Anne Birgitte Junge, Rykkinn Senter
 • Heidi Murdoch Stilling, Handelsstedet Bærums Verk
 • Tanja V. Østensen, Holmen Senter. Alle styremedlemmer.
 • Jan-Fredrik Larsen, styreformann
 • Jon Swensen, revisor.

6. Ingen andre saker var meldt til behandling.

 


 

Generalforsamlingen ble avsluttet med en faglig diskusjon og gjennomgang av handelsvilkårene, strukturelle forhold og utviklingstrekk som bygger opp om – eller svekker sentrumsutviklingen i medlemsområdet. Det er veldig viktig at arealplanmyndighetene har god forståelse for dynamikken i vår del av næringslivet som representerer ”motoren” i sentrumsutviklingen.
Særlig bør god tilgjengelighet og god parkering få stor oppmerksomhet når hovedsiktemålet er robuste handelsbedrifter og sentrummer.

Tradisjonen tro bød baker- og konditormester Tore Sigernes, Handelsstedet Vollen, på rekesmørbrød og napoleonskake. En virkelig god tradisjon!

Vollen, 23. februar 2016

Petter Dale jr.
Kathrine Ingerø
Vivi Olstad
Heidi M. Stilling
Mette Kiilerich
Wenche W. Løvland
Anne Birgitte Junge
Tanja Venheim Østensen
Elisabeth Selvik Hjelle
Jan-Fredrik Larsen

Last ned Generalforsamlingsprotokoll for 2016