Generalforsamlingsprotokoll 2015

1. Innkallingen godkjennes

Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og å skrive protokoll. Generalforsamlingen ble kjent vedtaksfør. Alle underskriver protokollen.

2. Årsberetning

Årsberetningen for 2014 kan godkjennes.

3. Regnskap

Regnskapet for 2014 med revisors beretning godkjennes.

4. Budsjett

Budsjettet for 2015 godkjennes.

5. Valg.

Forslaget fra valgkomiteen godkjennes:

Nye styremedlemmer valgt for 2 år:

 • Heidi Stilling, senterleder, Handelsstedet Bærums Verk
 • Elisabeth Selvik Hjelle, senterleder, Fornebu Senter

Gjenvalgte styremedlemmer for 2 nye år:

 • Mette Kiilerich, senterleder, Trekanten Senter
 • Jan-Fredrik Larsen, styreformann
 • Wenche Wahlstrøm Løvland, adm. direktør, Coop Asker og Bærum
 • Vivi Olstad, senterleder/kjøpmann, Østerås senter
 • Tanja Venheim Østensen, senterleder, Holmen senter

Styremedlemmer som ikke var på valg:

 • Arne Stabell Eriksen, styremedlem, Centragruppen AS, Høvik
 • Vibeke Glosli, senterleder, Asker sentrum AS,
 • Kathrine Ingerø, senterdirektør, Sandvika Storsenter
 • Anne Birgitte Junge, senterleder, Rykkinn Nærsenter
6. Annet

Ingen andre saker var meldt til behandling.

Generalforsamlingen ble avsluttet med en faglig diskusjon og gjennomgang av hvilke handelsvilkår, strukturelle forhold og utviklingstrekk som bygger opp om – eller svekker sentrumsutviklingen i medlemsområdet. Det er veldig viktig at arealplanmyndighetene har god forståelse for dynamikken i vår del av næringslivet som representerer ”motoren” i sentrumsutviklingen.

Signalene eller føringene som vi ser i kommunenes utkast til strategiske næringsplaner, kan med fordel bli tydeligere om hvordan handelsbedriftenes interesser skal ivaretas. Særlig bør god tilgjengelighet og god parkering få stor oppmerksomhet når hovedsiktemålet er robuste sentre.

Tradisjonen tro bød baker- og konditormester Tore Sigernes, Handelsstedet Vollen, på rekesmørbrød og napoleonskake. En virkelig god tradisjon!

Vollen, 24. februar 2015

Tore Sigernes         Kathrine Ingerø         Vibeke Glosli         Heidi M. Stilling
Mette Kiilerich         Wenche W. Løvland         Tanja Venheim Østensen
Jan-Fredrik Larsen