Generalforsamlingsprotokoll 2017

Generalforsamlingen ble holdt i Holmen Senters lokaler tirsdag 21.02. 2017

1. Innkallingen m. m.

Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig.
Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og til å føre protokollen.
Wenche W. Løvland, Petter Dale jr., Tanja V. Østensen bekrefter protokollen.

2. Årsberetningen

Årsberetningen for 2016 ble godkjent.

3. Årsregnskapet

Årsregnskapet for 2016 med revisors beretning ble godkjent.

4. Budsjettet

Budsjettet for 2017 ble godkjent.

5. Valg

Elisabeth Selvik Hjelle/Anja Løvåsen, Mette Kiilerich, Jan-Fredrik Larsen (styreleder), Wenche W. Løvland, Heidi Murdoch Stilling og Tanja V. Østensen, var på valg som styremedlemmer.
Valgkomiteen foreslo gjenvalg for 2 nye år med Jan-Fredrik Larsen som styreleder. Det ble godkjent.
Jon Swensen ble foreslått gjenvalgt som revisor, og det ble godkjent.

Det nye styret er:
Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik senter,
Elisabeth Selvik Hjelle/Anja Løvåsen, Fornebu Senter
Vibeke Glosli, Asker sentrum,
Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter,
Anne Birgitte Junge, Rykkinn Senter,
Mette Kiilerich, Trekanten Senter,
Jan-Fredrik Larsen (styreleder),
Wenche W. Løvland, Coop Vestviken SA,
Vivi Olstad, Østerås Senter
Heidi Murdoch Stilling, Handelsstedet Bærums Verk og
Tanja V. Østensen, Holmen Senter.

6. Oppnevning av æresmedlem

Baker- og konditormester Tore Sigernes ble oppnevnt som æresmedlem.

Tanja V. Østensen
Petter Dale jr.
Wenche W. Løvland
Jan-Fredrik Larsen

Last ned Generalforsamlingsprotokoll for 2017