Generalforsamlingsprotokoll 2018

Ordinær generalforsamlingen ble holdt i Holmen Senters lokaler tirsdag 27.02. 2018.

1. Innkallingen m. m.

Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig.
Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og til å føre protokollen.
De tilstedeværende bekrefter protokollen.

2. Årsberetningen

Årsberetningen for 2017 ble godkjent.

3. Årsregnskapet

Årsregnskapet for 2017 med revisors beretning ble godkjent.

4. Budsjettet

Budsjettforslaget for 2018 ble godkjent.

5. Valg

Styremedlemmene Vivi Olstad, Arne Eriksen, Anne Birgitte Junge som har fratrådt på grunn av jobbskifte, Kathrine Ingerø og Vibeke Glosli var på valg.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg for 2 nye år med Jan-Fredrik Larsen som styreleder, samt nyvalg av senterleder for Rykkinn Nærsenter v/Stian Tørres. Det ble godkjent.

Øyvind Bay ble foreslått valgt som ny revisor, og det ble godkjent da Jon Swensen hadde frasagt seg gjenvalg etter mange år i foreningens tjeneste.

Det nye styret er:
Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik senter,
Elisabeth Selvik Hjelle, Fornebu Senter
Vibeke Glosli, Asker sentrum,
Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter,
Senterleder, Rykkinn Nærsenter,
Mette Kiilerich, Trekanten Senter,
Jan-Fredrik Larsen (styreleder),
Wenche W. Løvland, Coop Vestviken SA, Bekkestua med flere steder
Vivi Olstad, Østerås Senter
Heidi Murdoch Stilling, Handelsstedet Bærums Verk og
Tanja V. Østensen, Holmen Senter.

6. Andre saker

Det var ingen andre saker til behandling.

 

Last ned Generalforsamlingsprotokoll for 2018