Dom i Europris-saken

Den som har fulgt med på foreningens arbeid for å få til en styrket sentrumsutvikling og gode møteplasser i Asker og Bærum, har sett at vi har hatt fokus på ulovlig småvarehandel iGrini næringspark siden 2000-tallet. I 2010 tok vi opp Europris sitt forsøk på å omgå  reguleringsbestemmelsene om at det bare skulle være tillatt med salgsvirksomhet av arealkrevende produkter.

Handelen i næringsparken skulle ikke inneholde det som  ansees som sentrumsvarer eller «småvarer». Denne saken har gått frem og tilbake mellom Europris og gårdeieren og kommune, fylkesmann, staten og senere domstolene. 

Vi går ikke mer i detalj her nå, men viser til vedlagte tingrettsdom som gir detaljopplysninger for saken, og som Handelsstandsforeningen håper blir stående.