Arkiv: Næringsparkene

Dom i Europris-saken

Den som har fulgt med på foreningens arbeid for å få til en styrket sentrumsutvikling og gode møteplasser i Asker og Bærum, har sett at vi har hatt fokus på ulovlig småvarehandel iGrini næringspark siden 2000-tallet. I 2010 tok vi opp Europris sitt forsøk på å omgå  reguleringsbestemmelsene om at det bare skulle være tillatt […]

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at det ikke skal være sentrumsutvikling med småvarehandel i Grini næringspark

Foreningen har siden 2009 arbeidet bevisst for at detaljhandel og sentrumsutvikling ikke skal få fotfeste i Østerndalen/Grini næringspark. Kommunen har vært klar på at området skal være en næringspark (industri/produksjon, lager, kontor, service og handel med arealkrevende produkter/plasskrevende varer) og ikke en handelspark med småvarer som konkurrerer med sentrumshandelen. Men eieren av BMW-bygget har villet […]

Fylkesmannen mener at Staples ikke kan få dispensasjon, men må flytte

Foreningen har i lang tid hatt fokus på fremveksten av detaljforretninger med et småvare sortiment som det ikke er tillatt å drive salgsvirksomhet meg på Billingstadsletta. Kommunedelplanbestemmelsene tillater bare salgsvirksomhet med  nærmere bestemte varersom «biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, tyngre trelastvarer, hagesenter- og planteskolevarer». Salgsvirksomheten har glidd veldig ut. Etter foreningens oppfatning drives det ulovlig salgsvirksomhet med […]

Tenk nye næringskonsepter for næringsparkene

Med utgangspunkt i nyhetssaken i Budstikka om at eierne planlegger et nytt «kjøpesenter/handelshus» for et utvalgt småvaresortiment på Rud-Hauger, Rudssletta 24, og de utallige saker som vår forening for øvrig har tatt opp når det gjelder (forsøk på) å etablere fysiske butikker for småvarer i områder med næringsparkstatus (se reguleringsbestemmelsene), tillater vi å foreslå at […]

Forsøk fra næringsparkene på å få kommunalt vedtak om klagerettsfornektelse i Asker og Bærum for handelsstandsforeningen.

Foreningen arbeider hele tiden med å få aktørene i næringslivet til å følge de vedtatte reguleringsplaner som bestemmer hvor det skal være salgsvirksomhet med detaljvarer i fysiske forretninger. Næringsparkene og deres eiere prøver å få tak i handel til sine ledige lokaler. Til tider ser vi etableringer og leieforhold som er i strid med gjeldende […]

Fra kommunen: Vedtak om pålegg om stans av bruken av bygningen som forretning-/salgslokale for ikke-arealkrevende varer/produkter fra «Dogman AS», og ileggelse av tvangsmulkt ved eventuell fristoversittelse

Vedtak om stans av bruken av bygning som forretning-/salgslokale for ikke-arealkrevende varer/produkter fra «Dogman AS», og ileggelse av tvangsmulkt ved eventuell fristoversittelse BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Dogman AS Grini Næringspark 1 1361 ØSTERÅS Deres ref.: Adresse – Tiltak: Gnr/Bnr: Vår ref.: 17/17391- 18/760/MSCHON Dato: 10.01.2018 Grini Næringspark 1 – småvareforretning 21/697 Vedtak om pålegg om stans […]

Lokalsentrene har plass til Europris

Ref Arkivsak 15/104345. Merknad til foreløpig uttalelse til forhåndsvarsel, fra Europris AS v/advokatfirma Dalan, 11.12.17 (les uttalelsen her) Vi viser til brevet fra advokatfirma Dalan 11. ds. Under pkt. 2.2, ”Sakens faktum og reelle hensyn”, s. 3, 7. avsnitt anføres det at: ”I forhold til logistikk- og lagermuligheter, vil ingen av lokalsentrene i kommunen være […]