Handelsanalysen for 2017-2020

Foreningens årlige handelsanalyse er klar. Nytt i år er at Røyken og Hurum er slått sammen med tallene for «nye» Asker kommune. Av den grunn går ikke analysen like mange år tilbake i tid som normalt.

Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen over disk og netthandelen. Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert.