Husfruens nøkkelknippe for 2019

Med denne prisutdelingen belønner, fremmer og understreker vi den lyse siden av sanksjonene mot kriminalitet. Vårt fokus er på det målbevisste arbeidet mot tyveri fra butikk og alt et tyveri kan måtte medføre som foregår i førstelinjene i butikkene og sentrene gjennom å ta godt vare på kundene.

Hele grunntanken til Våkn opp-kampanjen er enkel, å bruke positive ressurser i butikkarbeidet, smil og service, for å fremme lovlydighet og god forretning som naturlig følger med.

Det er morsomt, hyggelig og verdig for Våkn opp-kampanjen med juryen hvert år å kunne hedre utvalgte forretninger og sentre med det vakre, symbolfulle diplomet som Hans Jakob Mathiassen har utarbeidet for oss. Nøkkelknippet innebar makt, og husfruen hadde alltid god oversikt over gårdens (forretningens) varelager.

Årets vinnere av Husfruens nøkkelknippe er:

Rykkinn Senter

Med sin egen Hei kampanje har årets vinner i Bærum utmerket seg på mange områder under Våkn Opp kampanjen. Vinneren har også hatt fremgang siden første gang Securitas sine markører utførte test av sentrets butikker.

Det er tydelige at sentret har hatt høyt fokus på at kundene skal bli sett og føle seg ivaretatt. De ser ut til å ha forstått hvor viktig et lite hei og ha det er for den enkelte kunde.

Vinneren har gjennom egne kurs for de ansatte gitt faglig påfyll til både butikkansatte og butikksjefer. Men hva annet kan man forvente seg av Bærum sitt tidligere kjøpemannsinstitutt.

Med en engasjert senterleder og flinke ansatte er Rykkinn Senter en verdig vinner av Våkn Opp kampanjen.

Gullsmed Hellmann

Med de ansattes varme smil og vennlige øyekontakt og rask etterfulgt av et hei føler man seg øyeblikkelig godt mottatt i butikken. En butikk som er ryddig og oversiktlig, men det er også naturlig i butikkens flotte omgivelser.

Ansattes vennlige innstilling gir oss en flott kundeopplevelse og man får lyst til å komme tilbake. De ansatte opptrer på en slik måte at man føler seg velkommen, dette gjør at Securitas sine markører føler seg utilpass, da de hadde som mål å stjele. Det er så mye et lite smil og hei kan gjøre!

Securitas

Securitas har over flere år bidratt til forebygging og avdekking av butikktyverier i Asker og Bærum. Dette gjør de med en høy grad av profesjonalitet og serviceinnstilling. Det er en rekke eksempler hvor vinneren har vist en stå-på-vilje og engasjement langt utover det man kan forvente. De er alltid tilgjengelig, positive og løser de minste problemer kunden har. Vinneren er en sterk pådriver og premissleverandør i «Våkn-opp»-kampanjen.

Fra politiets side ønsker vi å legge til at vinneren er en utmerket samarbeidspartner som på tross av en utfordrende tid hva gjelder politiets omorganisering, har stått på – og pushet oss til å levere den tjenesten man bør forvente av oss. Jeg skal hilse fra etterforskningsavdelingene, både i Asker og Bærum- og videre bringe en takknemlighet for arbeidet dere bistår dem med i forbindelse med identifisering, videoovervåkning og andre relevante arbeidsoppgaver.