Aktuelt

Årsberetning 2019

Generelt Styret har hatt 6 formelle styremøter. I tillegg har styremedlemmene løpende kontakt om alle viktige saker som foreningen har uttalt seg om. Foreningen eier og har ledet Våkn Opp-kampanjen i samarbeid med politiet v/Henrik Vister , John Balcon fra Varnegruppen, Kjersti Lilloe-Olsen, Konfliktrådet Oslo og Akershus og driftsleder Stein-Tore Holmen fra Securitas. Foreningen eier […]

Utvikling i detaljvarehandel 2009-2019

Foreningens Handelsanalyse for 2009-2019. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen over disk og netthandelen. Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. Det nye av året er at analysen har med seg omsetningstall fra […]

Utvikling i detaljvarehandel 2008-2018

Foreningens Handelsanalyse for 2008 – 2018. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen «over disk» og netthandelstallene (handel utenom utsalgssted). Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert. «Svart» handelsomsetning kommer ikke med i […]

Vinnere av husfruens nøkkelknippe 2018

19. juni 2019 ble Jørbæk på Holmen Senter og Follestad på Fornebu Senter kåret til vinnere av Husfruens nøkkelknippe for 2018! Juryen begrunnet valget, se vedlagte begrunnelser. Ordførerne delte ut diplomer og ære til de fortjente vinnerne. Vinnerne uttrykte stor glede ved å kunne oppnå denne prisen for sitt bevisste, godt forberedte og gjennomførte kriminalforebyggende […]

Det åpnes for skilting til kjøpesentre med nytt symbol

Alt i 2014 tok vi opp skiltsaken, bedre skilting til kjøpesenter/sentrum, med Samferdselsdepartementet. Se tidligere omtale av saken her. Foreningens motiv var å få etablert en ryddig ordning med henvisningsskilting til de steder, de sentre hvor det er et godt forretningstilbud for publikum. «Bedre skilting til sentre» har vært en viktig sak for foreningen i […]

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at det ikke skal være sentrumsutvikling med småvarehandel i Grini næringspark

Foreningen har siden 2009 arbeidet bevisst for at detaljhandel og sentrumsutvikling ikke skal få fotfeste i Østerndalen/Grini næringspark. Kommunen har vært klar på at området skal være en næringspark (industri/produksjon, lager, kontor, service og handel med arealkrevende produkter/plasskrevende varer) og ikke en handelspark med småvarer som konkurrerer med sentrumshandelen. Men eieren av BMW-bygget har villet […]

Årsberetning 2018

Foreningen har avholdt årsmøte 26.02.2019. Årsberetningen og årsregnskapet med revisors beretning ble enstemmig godkjent, og valget ble gjennomført etter valgkomiteens anbefaling. Styremedlemmene som var på valg, tok gjenvalg og takket for tilliten. Styret ser frem til å ta fatt i spennende pågående og nye saker for medlemmene. Generelt Et bredt spekter av saker med betydning […]