Aktuelt

Fylkesmannen mener at Staples ikke kan få dispensasjon, men må flytte

Foreningen har i lang tid hatt fokus på fremveksten av detaljforretninger med et småvare sortiment som det ikke er tillatt å drive salgsvirksomhet meg på Billingstadsletta. Kommunedelplanbestemmelsene tillater bare salgsvirksomhet med  nærmere bestemte varersom «biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, tyngre trelastvarer, hagesenter- og planteskolevarer». Salgsvirksomheten har glidd veldig ut. Etter foreningens oppfatning drives det ulovlig salgsvirksomhet med […]

Tenk nye næringskonsepter for næringsparkene

Med utgangspunkt i nyhetssaken i Budstikka om at eierne planlegger et nytt «kjøpesenter/handelshus» for et utvalgt småvaresortiment på Rud-Hauger, Rudssletta 24, og de utallige saker som vår forening for øvrig har tatt opp når det gjelder (forsøk på) å etablere fysiske butikker for småvarer i områder med næringsparkstatus (se reguleringsbestemmelsene), tillater vi å foreslå at […]

Innspill til møtet med PSN, Asker 8/11-20118

Foreningens hovedmål er å bidra til at vi får gode møteplasser som samtidig er gode handelssteder for butikkene. Foreningen har samme mål som kommunens planleggere som brenner for møteplasser. Det er en sterk synergi mellom gode møteplasser i sosial sammenheng og gode steder å drive fysiske forretninger. Historisk sett konstateres at den sosiale møteplassen kommer […]

Forsøk fra næringsparkene på å få kommunalt vedtak om klagerettsfornektelse i Asker og Bærum for handelsstandsforeningen.

Foreningen arbeider hele tiden med å få aktørene i næringslivet til å følge de vedtatte reguleringsplaner som bestemmer hvor det skal være salgsvirksomhet med detaljvarer i fysiske forretninger. Næringsparkene og deres eiere prøver å få tak i handel til sine ledige lokaler. Til tider ser vi etableringer og leieforhold som er i strid med gjeldende […]