Arkiv: Våkn opp!

Virker nærpolitireformen etter sitt siktemål og har den fremmet samarbeidet med lokale politimyndigheter?

Både før foreningens Våkn Opp-kampanje startet og under Våkn Opp-kampanjen frem til omorganiseringen av politiet ble satt i gang lokalthadde foreningen glede av å kunne samarbeide med relativt selvstendige lokale politienheter for Asker og for Bærum. Det var en høy grad av nærhet og kort veitil det lokale politiet på «alle nivåer» for å si […]

Smaken på yrkeslivet

I januar 2014 startet samarbeidet mellom Asker og Bærums Handelsforening, politiet og 3. klasse på medier og kommunikasjon på Rosenvilde vgs. Tittelen på holdningskampanjen til Handelsforeningen var «Våkn Opp» og de fikk i oppdrag å lage en kampanje som skulle forebygge mot tyveri i butikkene. Klassene fikk Handelsstandens kampanjemanual til fritt bruk for å treffe deres budskap. Elevene fikk frie tøyler til hvordan de nettopp skulle nå deg, som endte opp med plakater og videosnutter.