Virker nærpolitireformen etter sitt siktemål og har den fremmet samarbeidet med lokale politimyndigheter?

Både før foreningens Våkn Opp-kampanje startet og under Våkn Opp-kampanjen frem til omorganiseringen av politiet ble satt i gang lokalthadde foreningen glede av å kunne samarbeide med relativt selvstendige lokale politienheter for Asker og for Bærum. Det var en høy grad av nærhet og kort veitil det lokale politiet på «alle nivåer» for å si det enkelt. Vi hadde stor glede av de personlige relasjoner som hadde utviklet seg over tid gjennom godt og nært samarbeid.

Vi har fortsatt gleden av å kunne bruke egne lokale kontaktpersoner hos politiet for Asker og Bærum. Vi vedlikeholder det faglige nettverket som skal sikre at våre ideal om tilstedeværelsen av det lokale politiet og om raske reaksjoner på begått og oppdaget kriminalitet i butikkene og sentrene og forebyggende tilstedeværelse. Men det har kommet inn en ny utfordring i og med den organisasjonsmessige omlegging og distanse som nærpolitireformen til nå har medført. Det opplever vi til tider som et motsetningsfylt tankekors.

Se hvordan en nylig publisert forskingsrapport fra Politihøgskolen vurderer politireformens utfordringer og konsekvenser: