Våkn opp, Rosenvilde!

I 2013 innledet Handelsstandens Våkn Opp-gruppe samarbeid med lærer Sigrid Eline Odland m. fl. på Rosenvilde videregående skole, media og kommunikasjonslinjen. Ideen var at hennes to avgangsklasser med utgangspunkt i handelsstandsforeningens kampanjemanual skulle lage utkast til plakater og evt. videomateriale som på en slagferdig måte fikk frem kampanjemanualens budskap. Plakater og videosnutter skulle etter elevenes frie vurdering og på en kreativ måte nå deg. Budskapet er i denne omgangen særlig rettet mot ungdom, til å ikke stjele eller naske.

Og her er resultatene: