Våkn opp! (2014)

Du leser nå gamle Våkn opp! Nyeste utgave finner du her.

Butikktyveri er et internasjonalt problem. Det er en utfordring for alle forretningsdrivende, langt utover Askers – og Bærums grenser.

Moderne vinningskriminelle betegnes i dag MVK`ere, Mobile Vinning Kriminelle. De opererer over store områder. Landegrenser er ingen hindring. Politiet og vekterbransjen har avdekket grupperinger som har spesialisert seg innen egne ”fagfelt”: tyveri fra butikker, tyveri fra bolig, tyveri fra person på offentlig sted. Totalt ”omsetter” denne illegale ”bransjen” for flere milliarder pr. år i Norge.

Kan vi som driver forretning, stanse denne utviklingen? Ja, det kan vi! Oppmerksomhet. Service. Smil. Salgsfremmende, forebyggende strategi for medarbeiderne. Ryddige, oversiktlige lokaler. Betalingspunkt plassert strategisk i lokalet.

Denne manualen og vår kampanje skal motivere handelsstanden til å ha en felles holdning mot en uønsket utvikling i samfunnet og til å følge en viss felles strategi. Kampanjen, som stadig kan finpusses, inneholder enkle teknikker og holdninger som virker.
Forretninger som er registrert som mottakere av denne kampanjemanualen og som gjennomfører ”Våkn Opp”-prosjektet hos seg, vil bli holdt løpende orientert om status i kriminalitetsbildet i vårt medlemsområde og om endringer av materialet i denne håndboken.

Takk til Simen Burud og Hans Jakob Matthiasen, samt Kristin Henriksen og Kjersti B. Stople hos Sandvika Storsenter, for det kreative arbeidet med manualen. Takk til vårt nettverk, hos politiet og vekterselskapene, og takk til våre aktive medlemmer m.fl. som har inspirert – og motivert oss, for godt samarbeid.
For Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening og Våkn Opp-kampanjen

PETTER HØGLI            JOHN BALCON            JAN-FREDRIK LARSEN

Anmeldelser, et felles samfunnsansvar

Et viktig tiltak i det forebyggende arbeidet mot butikktyveri og svinn er at alle gjør sitt ytterste for å belyse og dokumentere problemets omfang.
Den eneste måten å vise omfanget på, er å anmelde skriftlig alle butikktyverier som oppdages.
Det er på denne måten vi kan belyse og dokumentere hvor stort dette problemet reelt sett er slik at myndighetene og næringslivet kan bli motivert til å bevilge nok midler til å bekjempe problemet.
Dette er et felles ansvar som ikke bare berører handelsstanden i Asker og Bærum ogi Norge, men også internasjonalt.
Alle kriminelle handlinger som blir registrert, genererer tallmaterialet i statistikker som viser omfanget av kriminaliteten i det enkelte land, i Europa og i verden totalt sett.
For 2010 ligger Norge som nr. 14 i tabellen over land med størst mengde tyverier og som det er naturlig å sammenligne oss med.

Forebygg tyveri med service og et smil

Forebygg tyverier med god service

 1. Bruk blikket og få øyekontakt med kunden når de kommer inn
 2. Møt kunden og vis oppmerksomhet.
 3. Vær på selv om de bare skal ” kikke litt”
 4. Tenk vare plassering og mengde varer på utsatte steder i butikken.
 5. Gi kunden den servicen og oppfølgingen du selv ønsker som kunde.

Husk at ved å forebygge, gir vi kunden en positiv opplevelse og ofte så handler de mer.

Stanse og pågripe skaper uro i butikken og ødelegger selgeren i oss for en periode.
God service med tett oppfølgning av kunden i butikken forhindrer tyveri.

Sørg for følgende ved pågripelse av butikktyver

Håndjern

 1. Vær nøye med utfylling av anmeldelser
 2. Sørg for at eventuelle vitner også blir registrert i anmeldelsen
 3. Ved manglende Id kort skal politiet alltid kontaktes.
 4. Påtalefullmakt
 5. Firmaattest (Brønnøysund registeret)

Bruk vektere, de er opplært og trenet til å håndtere slike situasjoner.

Sørg alltid for egen sikkerhet i alle situasjoner.

Identitetstyveri

Identitetstyveri er blitt en stadig mer velkjent form for kriminalitet. En stjålet identitet kan knytte seg til navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse og andre opplysninger som – alene eller sammen med annen informasjon – kan fremstille en person eller et selskap. Også webadresser og innholdet på en nettside kan brukes på samme måte. Navn og/eller fødselsnummer kan brukes til å kjøpe tjenester, bestille varer, ta ut penger eller få tilgang til et møte som man ellers ikke hadde hatt tilgang til. Dette er et økende problem som skaper stor usikkerhet og store problemer for ofrene, som ofte står igjen for å betale regningene. Misbruk av andres identitet og bruk av falsk eller forfalsket identitet er ulovlig etter dagens straffelov. Identitetstyveri er definert i loven med et eget straffebud: § 190 A: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett å

a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe. Medvirkning straffes på samme måte.

Det er til syvende og sist den som blir frastjålet sin identitet som må bevise dette. Det å bevise at det ikke er DU som står bak eventuelle lån, nettkjøp, store bankuttak osv. er en tidkrevende om slitsom prosess.
Vær alltid skeptisk overfor eventuelle e-poster eller nettsteder der du blir bedt om å oppgi personlige opplysninger eller e-poster som viser til en ukjent nettside der du blir anmodet om å oppgi noen av de følgende detaljene:

Konto-nr.
Din kode
Fødselsdato
Brukernavn

Din dobbeltgjenger!
Skapt og kontrollert av en kjeltring

 • Brukernavn
 • Passord
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Personlige koder
 • Fullstendige kredittkortnumre
 • Din mors pikenavn
 • Fødselsdatoen din

Ikke fyll ut skjemaer eller påloggingssider som kan være knyttet til disse e-postene. Hvis noen du har bange anelser om, ber deg fylle ut et skjema med de personlige opplysningene dine, må du ikke la fristelsene ta overhånd. Det har ikke noe å si om du trykker på «send inn»-knappen eller ikke, for det er fortsatt mulig at du overfører informasjonen din til kjeltringene bare ved å angi tekst i skjemaene deres.
Sørg for å makulere sensitive opplysninger på en forsvarlig måte.

 

Nedlastinger

Revidert utgave januar 2014. Kopiering og distribusjon av denne manualen kan tillates etter avtale med Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening.