Smaken på yrkeslivet

God avslutning: Elevene fikk etter god innsats pizza og brus som takk for hjelpen.

God avslutning: Elevene fikk etter god innsats pizza og brus som takk for hjelpen.

Skrevet av: Stine Høgli, Foto: Håkon Lande Stubberud

I januar 2014 startet samarbeidet mellom Asker og Bærums Handelsforening, politiet og 3. klasse på medier og kommunikasjon på Rosenvilde vgs. Tittelen på holdningskampanjen til Handelsforeningen var «Våkn Opp» og de fikk i oppdrag å lage en kampanje som skulle forebygge mot tyveri i butikkene. Klassene fikk Handelsstandens kampanjemanual til fritt bruk for å treffe deres budskap. Elevene fikk frie tøyler til hvordan de nettopp skulle nå deg, som endte opp med plakater og videosnutter.

Lærer Sigrid Eline Odland som var den ansvarlige læreren for dette, så positivt på prosjektet. Hun så muligheten for at ungdommene endelig skulle få bryne seg på et ordentlig oppdrag som de kunne møte på i framtiden.

Oppmerksom: Elevene hadde god innstilling under hele møtet.

Oppmerksom: Elevene hadde god innstilling under hele møtet.

Prosjektet skulle vare i ca. 4 uker, og som skulle ende med en avslutning der alle elevene viste fram produktene sine til oppdragsgiverne. Ungdommene var spente på hvordan dette skulle være, de hadde aldri vist fram produkter til noen helt fremmede. Line Karlsen (19) en av elevene som deltok på dette oppdraget syntes det virket interessant og spennende å jobbe for en utenforstående oppdragsgiver.

Å skulle presentere produktene mine for tre helt ukjente mennesker virket veldig skummelt. Jeg syntes tanken på det var verre enn det egentlig var. Det var morsomt å få feedback fra en ukjent som likte ideene mine. I tillegg var det en god erfaring videre til yrkeslivet, smiler skolejenta.

Tirsdag 10.06.14 var alt på plass. Asker og Bærum Handelsforening hadde fått opprettet en nettside der kampanjen og store deler av arbeidet til elevene ble publisert. I forbindelse med dette ble de to tredjeklassene invitert til Sandvika Storsenter for et siste møte med oppdragsgiverne og en hyggelig avslutning på prosjektet. Produktene er nå publisert her på Handelsforeningen sin hjemmeside. Gå inn og se på de flotte bidragene her.

Jeg syntes prosjektet både var morsomt og lærerikt. Jeg ble også positivt overasket over hvordan virkemidlene som ble brukt av meg og mine medelever ble oppfattet hos politiet. Vi ble godt mottatt på avslutningen med pizza og brus, noe som var det beste ved prosjektet etter min mening, avslutter William Skogstad (18).