Identitetstyveri

Identitetstyveri er blitt en stadig mer velkjent form for kriminalitet. En stjålet identitet kan knytte seg til navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse og andre opplysninger som – alene eller sammen med annen informasjon – kan fremstille en person eller et selskap. Også webadresser og innholdet på en nettside kan brukes på samme måte.
Navn og/eller fødselsnummer kan brukes til å kjøpe tjenester, bestille varer, ta ut penger eller få tilgang til et møte som man ellers ikke hadde hatt tilgang til. Dette er et økende problem som skaper stor usikkerhet og store problemer for ofrene, som ofte står igjen for å betale regningene.
Misbruk av andres identitet og bruk av falsk eller forfalsket identitet er ulovlig etter dagens straffelov. Identitetstyveri er definert i loven med et eget straffebud:
§ 190 A: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett å
a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
Medvirkning straffes på samme måte.

Det er til syvende og sist den som blir frastjålet sin identitet som må bevise dette. Det å bevise at det ikke er DU som står bak eventuelle lån, nettkjøp, store bankuttak osv. er en tidkrevende om slitsom prosess.
Vær alltid skeptisk overfor eventuelle e-poster eller nettsteder der du blir bedt om å oppgi personlige opplysninger eller e-poster som viser til en ukjent nettside der du blir anmodet om å oppgi noen av de følgende detaljene:

Konto-nr.
Din kode
Fødselsdato
Brukernavn

Din dobbeltgjenger!
Skapt og kontrollert av en kjeltring

  • Brukernavn
  • Passord
  • Personnummer
  • Bankkontonummer
  • Personlige koder
  • Fullstendige kredittkortnumre
  • Din mors pikenavn
  • Fødselsdatoen din

Ikke fyll ut skjemaer eller påloggingssider som kan være knyttet til disse e-postene. Hvis noen du har bange anelser om, ber deg fylle ut et skjema med de personlige opplysningene dine, må du ikke la fristelsene ta overhånd. Det har ikke noe å si om du trykker på «send inn»-knappen eller ikke, for det er fortsatt mulig at du overfører informasjonen din til kjeltringene bare ved å angi tekst i skjemaene deres.
Sørg for å makulere sensitive opplysninger på en forsvarlig måte.

Les hele Våkn Opp!-manualen