Om ABHSF

Foreningens formål er å fremme handelens interesser overfor de kommunale- og fylkeskommunale myndigheter og gjøre vilkårene for handelen på stedet så gode som mulige. Foreningen ivaretar spesielt medlemmenes interesser knyttet til offentlige og private planer og vedtak som reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Les mer →