Senteranalyse for Bærum

Senteranalyse for Bærum som del av forslaget til ny kommuneplan 2015 – 2030

Det er flere år siden foreningen foreslo – og fikk et kommunestyrevedtak på at Bærum kommune skulle lage en senterstrukturanalyse slik som vi ønsket, som kan oppdateres regelmessig og bli et godt underlagsdokument blant annet for våre medlemmer når det gjelder investeringer og daglig drift.

Analysedokumentet gir oss også et bedre grunnlag for samtale med kommunen og med fylkeskommunen om våre behov og interesser som næringsdrivende. I hele tatt her er det mye bra stoff for vår hverdag som handelskvinner og handelsmenn i analysedokumentet.

Vi er fornøyd med dokumentet som er et forslag med godt datagrunnlag for at vi kan tenke på – og analysere våre markedsmuligheter som utviklingsvillige bedrifter i Bærum.

Alt i dokumentforslaget er ikke som vi ønsker oss det. Men nå får vi i høringsperioden anledning til å komme med konstruktive motforslag, endringer og presiseringer til kommunens saksbehandlere som vil lytte til oss. Handelens og servicebedriftenes meninger er utrolig viktige når det gjelder å få til godt fungerende sentraer.

Handelsstandsforeningen er åpen for innspill fra dere som vi kan bringe videre hvis dere ikke ønsker selv å være aktive overfor kommunen i denne saken i høringsperioden som nå kommer.

Last ned Senteranalyse for Bærum kommuneForslag senterstruktur i Bærum