Endelig gjennombrudd i senterskiltsaken!

Sist vi refererte nytt fra denne saken som vi har samarbeidet med gode medarbeidere for å få gjennomslag for, var det lyspunkter fra Samferdselsdepartementet i saken. Men vi kunne ikke være helt sikre på gjennomslag for vår anmodning om å få et eget «kjøpesenterskilt» til glede for våre medlemmer. Men nå har vi altså fått det, og det blir spennende å se hvilket senter som først får opp skiltet i vårt område.

Les mer om saken hos Retailmagasinet: https://retailmagasinet.no/plussak-vegskilt/apner-for-veiskilt-med-navn-til-kjopesentre/634557

…og Budstikka: https://www.budstikka.no/handel/her-sprettes-champagnen-lang-tids-kamp-for-skilt-over/623378!/

Se også vår egen omtale av saken: https://abhsf.no/emne/senterskilt/