Arkiv: Næringsparkene

Grini næringspark 1 – spørsmål om lovligheten av handel

Foreningens undersøkelser viser som tidligere understreket, at handelen er ulovlig. Det er undersøkt hva slags varer som omfattes av reguleringsbestemmelsenes § 2.1: ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler”? Foreningen bygger sin forståelse av bestemmelsen på drøftingen og planforutsetningene som rådmannen klargjør i sin innstilling (forarbeidene) av 06.02.03 Arkivkode: R.97-12 Bilag nr: 160 Dok. […]

Uttalelse til vedtak i delegasjonssak 17/204 og forventning til kommunens oppfølging

Kommunen har gitt tiltakshaver dispensasjon på det vilkåret at ”3 ) Det kun tillatt med forretninger med ”plasskrevende varer” på eiendommen jfr. kommunedelplan Holmen – Slependen § 5.1.” ( Sit. Dispensasjonsvedtaket s. 1) I vedtaket er begrepet ”plasskrevende varer” definert: ”…….. dvs. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner.” (Sit. Dispensasjonsvedtaket s. […]

Fylkesmannens avgjørelse for Grini næringspark

Foreningen har som et hovedmål å sikre en god sentrumsutvikling og forhindre at detaljhandelsvirksomhet får etablere seg i næringsparkene og i lokaler og områder som ikke er regulert til ordinær forretningsvirksomhet. Vi så en reell mulighet for at Grini næringspark kan utvikle seg til et konkurrerende senter for detaljhandel i og med dispensasjonssøknaden for bruksendring […]

Klage over utsetting av saksbehandling

Foreningen har sendt vedlagte brev med vedlegg til Asker kommune. Vår anmodning om at kommunen avgjør dispensasjonssøknadssaken raskt og på grunnlag av gjeldende planbestemmelser understreker og får frem «kvintessensen» i foreningens rettssikerhetsarbeid for sine medlemmer overfor kommunale planbeslutninger. Vi ser spent frem til sakens avgjørelse. Vedlegg Klage til Asker kommune på vedtak om utsetting av behandling […]

Europris må slutte å selge småvarer

Bærum kommune mener Europris Pluss i Grini Næringspark selger for mange små varer. Det er imot reglene. Nå får Europris Pluss klar beskjed om å bringe dette i orden før nyttår. Grini Næringspark er et område i Bærum der man egentlig kun har lov å selge store varer, såkalte arealkrevende produkter. Etter et vedtak i […]

Kommunen er ansvarlig for at det ikke foregår salgsvirksomhet i showroom-lokaler på Billingstadsletta

Fylkesmannen slår fast i en ny avgjørelse at kommunen er ansvarlig for å kontrollere at det ikke foregår salgsvirksomhet i et lokale som kommunen har tillatt brukt til showroom for kjøkkeninnredning. En viktig avgjørelse i et område hvor bygningseierne forsøker å transformere store bygninger fra industri- og lagerlokaler til forretning med «småvarer» som er alt […]