Utvikling i detaljvarehandel 2006 – 2016

Her er vårt nyeste materiale om omsetningsutviklingen 2006 – 2016, som er et viktig opplysningsmateriale når vi i handelsstandsforeningen og våre medlemmer vurderer virksomhet og tar beslutninger om videre utvikling av forretninger og servicevirksomheter blant annet.

Materialet som viser hovedtallene og trendene over en tiårsperiode, gir også et viktig signal om hvordan politikken som er vedtatt i kommunene, virker for oss.

Denne grovskissen viser hvordan handelstrykket i varegruppe 47, se definisjonen i analysen, har fordelt seg i forhold til kommunenes/medlemsområdets postnummerområder.

Innenfor det enkelte postnummerområdet er det clusters/klynger/sentrum/sentre med forretninger som har hatt en annen handelsutvikling enn postnummerområdet (handelsomlandet) handelsomgivelsene som det ligger i, i den perioden som vi studerer. Noen sentre/sentrum gjør det bedre og noen har svakere handelsomsetningsutvikling enn postnummerområdet.

Vi vil komme tilbake med mer detaljerte analyser av disse forholdene.

Den prosentvise utviklingen i tallmaterialet må også sees i lys av den generell pris- og volumindeksutviklingen i detaljvarehandelen og utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). Volumindeksen viser at det er solgt mindre varer i 2016 enn 2015 og prisindeksen viser at prisene på solgte varer har steget («inflasjon»= 2,7 %) og KPI har steget med ca 3,5%.

Skal det konstateres reell omsetningsvekst, så må tallet for 2016-omsetningen være høyere enn inflasjonstallet og helst være bedre enn KPI etter det vi forstår.

Last ned som PDF, eller klikk på lysbildene under: