Forslag til ny Regional plan for handel, service og senterstruktur for Akershus fylke og utredning om etableringshindringer i dagligvarebransjen

Foreningen arbeider mye med tematikken, Hvor skal handelen/forretningene ligge? Vi gir uttalelser til kommunene om det. Nå står innspill til Bærum kommunes arbeid med kommuneplanen for tur.

Vi skal også ha meninger om forslaget til fylkets Regional plan for handel, service og senterstruktur (HSS).

Det er stor interesse knyttet til lokaliseringssakene, og foreningen har jo hatt fokus på det saksområdet helt siden oppstarten i 1976. Men vi har fornyet oss uten å svikte hovedsiktemålet, at sentrum må utvikles som gode handelssteder, og handelen må ikke fragmenteres slik at sentrum mister sin bærekraft som interessant og god møteplass. Arealplanene til kommunene må ikke unnlate å ha fokus på det!

Det er også interessant å lese den nyeste utredningen fra Nærings og fiskeridepartementet som fokuserer på noe av det samme med utgangspunkt i dagligvarebransjens situasjon som vi har fått fra Akershus fylke og som vi sender videre. Se linken nedenfor.

I og med at vi driver kunnskapsspredning med betydning for handelen, så sender vi også over den rapporten/utredningen. Men det viktige å se på nå er fylkets forslag til ny Regional plan for handel, service og senterstruktur.

Forslag til Hovedutvalg PNM Sak 63_17 – forslag til regional plan for HSS
Rapport om etableringshindringer i dagligvaresektoren

God lesning!