Arkiv: Kommuneplan/Handelsplan

Kommunestyrets vedtak i reguleringsplanforslagene for dagligvareforretninger i Blommenholmveien og Sandviksveien

Foreningen har engasjert seg mot at det skulle tillates omregulering til dagligvareforretning på 3 tomter som ligger mellom Sandvika, Dragveien og Høvik hvor det alt er god dekning med dagligvareforretninger. Foreningen har spesielt vært opptatt av at disse foreslåtte forretningsetableringene ville svekke forretningsstrukturen i handelsomlandet og forutsetningene for god og lønnsom drift for de alt […]

Innspill til møtet med PSN, Asker 8/11-20118

Foreningens hovedmål er å bidra til at vi får gode møteplasser som samtidig er gode handelssteder for butikkene. Foreningen har samme mål som kommunens planleggere som brenner for møteplasser. Det er en sterk synergi mellom gode møteplasser i sosial sammenheng og gode steder å drive fysiske forretninger. Historisk sett konstateres at den sosiale møteplassen kommer […]

Uttalelse til kommuneplanrulleringen 2017

Sikring av fysiske forretninger i sentrum Anbefaling ved bruksendring av næringslokaler i og utenfor sentrum Vi representerer den største næringen målt i antall sysselsatt. Vi tenker arbeidsplasser, miljø, opplevelse og økonomi. Utfordringen blir å forene disse viktige hensynene i det enkelte sentrum. Vi har mer enn 14 av dem i Bærum. Fra knutepunkter bygget opp […]

Forslag til ny Regional plan for handel, service og senterstruktur for Akershus fylke og utredning om etableringshindringer i dagligvarebransjen

Foreningen arbeider mye med tematikken, Hvor skal handelen/forretningene ligge? Vi gir uttalelser til kommunene om det. Nå står innspill til Bærum kommunes arbeid med kommuneplanen for tur. Vi skal også ha meninger om forslaget til fylkets Regional plan for handel, service og senterstruktur (HSS). Det er stor interesse knyttet til lokaliseringssakene, og foreningen har jo […]

Handelsstandsforeningens medlemmer og innspill, uttalelser, forslag til forslaget til ny kommuneplan, arealdelen for 2017-35

Foreningen skal ha styremøte 4. april. Vi vil da gjøre en oppsummering av uttalelser, innspill og forslag som vi sender til kommunen for å prøve å påvirke kommuneplanforslaget slik at det blir best mulig for våre medlemsbedrifter, forretninger og sentrummer/sentre. Det står viktige ting for handelsbedriftenes utviklingsmuligheter/rammene for utvikling med mer i vedlegget! Se særlig […]

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunenes miljøpolitikk vil naturligvis påvirke våre vilkår for å drive forretningsdrift i fremtiden. Rapporten fra Bærum kommunes klimapanel ble publisert 13/10. Her er noen av våre kommentarer til rapporten når vi setter anbefalingene inn i vårt sentrumsutviklingsperspektiv Bygg og bo høyere og tettere i sentrum og rundt kollektivaksenes knutepunkter Handelsstandsforeningen tiltrer den samstemte anbefalingen fra […]

Uttalelser til kommuneplanforslaget

Vedlagt følger uttalelsene våre til kommuneplanforslaget til Bærum kommune som ligger ute til høring til 15.12.14. Vi har konsentrert uttalelsene til noen saksområder som er meget viktige for våre medlemmer, forretningene, servicebedriftene og sentrene. Vi tar forbehold om å kunne korrigere og supplere våre uttalelser hvis det skulle vise seg nødvendig. Vi ser frem til […]