Fornebubanen

Oversiktsplan over Fornebubanen
Vi viser kartet for Fornebubanen her som etter det vi forstår først kan komme på skinner en gang etter 2022. Det er langt frem dit, og for forretningene må det daglige behovet for god kundetilgjengelighet komme i forkant.

I sin tid krevet Handelsstandsforeningen at banen måtte komme før de store utbygginger på Fornebu. Det ble vi ikke hørt med.

For foreningen er det nå veldig viktig å bidra gjennom politisk press til at atkomstveier, kryss og skilting dimensjoneres så stort som mulig fra E 18 ved Lysaker og ut til Fornebu/Snarøya slik at tilgjengeligheten fra Lysaker/Lilleaker og Oslo vest blir optimalt god for kundene til Fornebu senter sammen med internveisystemet på Fornebu.

Selv om det i og for seg er kollektive trafikkløsninger som har førsteprioritet i den offentlige samtalen om kundetransport, så er Handelsstandsforeningen oppmerksom på at 70-80 % av forretningenes kunder kommer med privatbil, og da blir det en hovedoppgave for oss å tilrettelegge for biltilgjengelighet. Sånn sett blir denne baneløsnigen en visjon for oss som kommer nærmere og nærmere, mens biltilgjengeligheten stadig står i fokus.