Arkiv: Kundetransport

Frykter at for få P-plasser kan gi stengte butikker i Sandvika

Les artikkelen hos Budstikka: Frykter at for få p-plasser kan gi stengte butikker i Sandvika For dårlig parkeringstilbud på gateplan kan føre til at noen butikker i Sandvika sentrum må stenge, advarer lederen for handelsstanden. ADVARER: Altfor lav parkeringsdekning utfordrer forretningenes lønnsomhet, mener handelsstandsleder Jan-Fredrik Larsen. (Foto: Karl Braanaas) Fire parkeringsplasser for hver 100 kvadratmeter […]

Fornebubanen

Vi viser kartet for Fornebubanen her som etter det vi forstår først kan komme på skinner en gang etter 2022. Det er langt frem dit, og for forretningene må det daglige behovet for god kundetilgjengelighet komme i forkant. I sin tid krevet Handelsstandsforeningen at banen måtte komme før de store utbygginger på Fornebu. Det ble vi […]

Bruken av parkeringsplassene i Kinoveien/R. Halmrasts vei, 1. – 3. kvartal 2014

Til MIKK v/Utvalgsleder Bjørn Røtnes Til behandlingen av sak 052/14 i Utvalget 16..10.2014 I godt samarbeid med kommunen kan vi presentere disse parkeringstallene fra Sandvika. Her ser dere parkeringsbruken og avgiftskronene til kommunekassen. Det er utvilsomt et godt tiltak som ble satt i gang våren 2013 både for forretningene, kundene, publikum og kommunen. Som vi skrev i […]

Parkeringshuset i Rådhusparken – gratis parkering og avgiftspolitikk som sikrer forretninger og bylivet

Brev til Rådmannen i Bærum kommune Utredning av hvordan gratis kundeparkering vil kunne ivaretas i parkeringshuset Hvis det planlagte parkeringshuset også skal bli effektivt som parkeringshus for kundene til sentrumsforretningene, så er det helt nødvendig med et visst innslag av gratis parkering. Dette er ingen ”bombepåstand”. Det er dokumentert gjennom undersøkelser hvordan avgiftsparkering er avgjørende […]

Hvordan innføring av biltrafikk i gågaten virker på fotgjengernes bruk

Spesialrådgiver Ellef Ruud hos Bærum kommune har gjennomført et interessant måleprosjekt. Kommunen/Ellef Ruud har målt gangbruken av Rådmann Halmrasts vei før og etter at vi fikk gjenninnført kjøringen i den tidligere gågaten. Materialet han nå legger frem, viser at biltilgjengeligheten har ført til et økt antall fotgjengere som er registrert på utvalgte målepunkter i og […]