Utvikling i detaljvarehandel 2009-2019

Foreningens Handelsanalyse for 2009-2019. Tallene omfatter den tradisjonelle butikkhandelen over disk og netthandelen. Tallmaterialet er som tidligere år, hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk for varegruppe 47. SSB får tallene fra skatte- og merverdiavgiftsetaten. Det er omsetningstallene for merverdiavgiftspliktig omsetning som bedriftene har innrapportert.

Det nye av året er at analysen har med seg omsetningstall fra Røyken og Hurum kommune som viser  vekst og utvikling der i noen utvalgte senterområder. Fra 2020 vil deres tall bli en del av Askertallene i analysen vår.