Foreningen klager på Asker kommunes Staplesvedtak

I og med at foreningens synspunkter i denne saken om at det ikke bør gis dispensasjon støttes av fylkesmannen, fylkeskommunen og statens vegvesen mener vi at vi har gode kort på hånden. Også rådmannen i Asker har etter nærmere undersøkelser blitt enig med oss om at Staples ikke selger plasskrevende varer som kvalifiserer til å kunne drive salgsvirksomhet på Billingstadsletta. Det har tatt forening mange år å komme så langt med å få kommunen til å realitetsbehandle saken som byggesak.

Kommunen mener likevel at det ikke er grunn  til å nekte dispensasjon. Kommunen mener at hensynene bak panbestemmelsene for Billingstadslettaområdet blir tilsidesatt, men ikke vesentlig tilsidesatt. Det er foreningen uenig i og mener å ha ført bevis for det.