Bærum kommune ber fylkesmannen stadfeste kommunens stoppordre til Europris

I 2009/10 påpekte foreningen at Europris i Grini næringspark ville komme til å drive salgsvirksomhet i strid med reguleringsbestemmelsene og det ville være i strid med kommunens positive ønske og bestemmelser om at Østerås senter og Eiksmarka senter skulle utvikle seg til gode lokalsentre for denne delen av Bærum.

I brevet som er vedlagt nedenfor oppsummerer Bærum kommune saken på en god måte. Vi slutter oss til begrunnelsen og resultatet, og ser frem til at dette skal resultere i at området Eiksmarka og Østerås nå kan videreføre sine gode senterintensjoner med gode og robuste forretninger som slipper å konkurrere med forretningsetableringer som driver i strid med kommunens vedtatte reguleringsbestemmelser.

Foreningen legger stor vekt på at det skal være god forutsigbarhet for våre medlemmer når det gjelder hvor forretninger kan drives. Og det er nettopp det som kommunen understreker ved stoppevedtaket for Europris i Grini næringspark.