Utvikling i detaljvarehandel 2007-2017

Til medlemmene:

Vedlagt følger foreningens årlige analyse.

Den viser både på hva som har skjedd med omsetningstallene fra 2016 til 2017 og den viser utviklingen de siste 10 årene i Asker og Bærum hver for seg og som et samlet salgsområde.

Analysen bygger på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De er innarbeidet i vår modell for å få frem lokale endringer.

Vi ber om deres innspill, vurderinger og kommentarer, før vi uttaler oss om tallene. Kommunene, fylkeskommunen, andre fylkeskommunal fora og fylkesmannen er de viktigste adressatene for oss.

Vårt spørsmål til dere nå: Hva sier svingningene, de langsiktige tendenser som materialet viser?

Er det og samsvar eller mangel på samsvar med kommunenes politikk og praktiske forvaltning blant annet innenfor arealplan og andre viktige politikk- og forvaltningsområder  for butikkene, sentrene og deres salgsvirksomhet?

Vi ber vi om medlemmenes innspill med kommentarer. Opplysningene fra medlemmene sikrer at det som vi sier og skriver, er best mulig begrunnet og at nyttig detaljinformasjon kommer godt frem for å gi informasjon til enkeltsaker og større generelle saker enda bedre. I informasjonssamfunnet er korrekt fakta veldig viktig, d v s  tall og forklaringer.

Vi ber om innspill fra dere innen 15. august.

Våre tall er i denne omgang tall fra det enkelte postnummerområde eller flere samstilte postnummerområder som til sammen representerer en naturlig samling av forretningene på det enkelte «handelsstedet» som f. eks. Asker, Østerås, Heggedal, Høvik, Sandvika osv………..

Innenfor disse områdene er det selvsagt variasjoner hos de enkelte forretningene. Noen har gjort det «bedre», og andre ikke  Våre tall er gjennomsnittstall, men likevel meget nyttige.

Last ned som PDF, eller trykk på lysbildene under:

Les også Budstikkas artikkel om saken