Forsøk fra næringsparkene på å få kommunalt vedtak om klagerettsfornektelse i Asker og Bærum for handelsstandsforeningen.

Foreningen arbeider hele tiden med å få aktørene i næringslivet til å følge de vedtatte reguleringsplaner som bestemmer hvor det skal være salgsvirksomhet med detaljvarer i fysiske forretninger.

Næringsparkene og deres eiere prøver å få tak i handel til sine ledige lokaler. Til tider ser vi etableringer og leieforhold som er i strid med gjeldende reguleringsplaner (ulovlig salgsvirksomhet), og vi reagerer på det med innspill, uttalelser og klager til kommunen og til fylkesmannen.

Det er med dette grunnlaget (bakteppet) vi leser vedlagte henvendelse fra næringsparkeierne til Bærum kommune og kommunens vedtak.

Kommunen slår fast at Foreningens rettslige interesse i arbeidet med disse sakene til beste for våre medlemmer må avgjøres av kommunen fra sak til sak.

Vedlagte dokumenter: