Tale til Tore Sigernes ved utnevnelse til æresmedlem

Kjære Tore!

Det er med glede jeg på vegne av styret kan oppnevne deg til æresmedlem av foreningen.

Etter vedtektenes § 4 kan et enstemmig styre innstille til generalforsamlingen forslag om oppnevnelsen som treffes av generalforsamlingen.

Og årets generalforsamling oppnevnte deg enstemmig.

Du er det første æresmedlem i foreningens 41årige historie, så vi skjønner at en slik oppnevnelse henger høyt.

I foreningens historiebøker, og først og fremst i generalforsamlingsprotokollen, har du vært til stede med oppgaver siden generalforsamlingen 1995 – 96. Da bekreftet du generalforsamlingsprotokollen. Deretter har du vært på hver generalforsamling frem til og med 2015.

Og fra 1999 til 2016 har du vært vertskap for generalforsamling og alltid sørget for god, hjemmelagd servering.

I styret satt du fra 1996/7 til 2007 etter det jeg kan se, og sørget for det gode samarbeidet mellom Asker og Bærum. Her var du også veldig viktig med forretninger både i Asker og i Bærum.

Du har vært en utrolig god og nyttig medspiller å ha på laget for handelsstandsforeningen. Personlig, engasjert, omsorgsfull, innsiktsfull og sentral i mange viktige nettverk er stikkord for hva du har betydd for vårt arbeid. Jeg husker særlig den gode kontakten som vi etablerte med Asker kommune under din veiledning og ”døråpning”.

Vårt arbeid preges av innsikt i forhold til lokalt engasjement og samtidig å ha fokus på de store linjer. Det kommer særlig til uttrykk i det multivariate analyseskjemaet som vi troppet opp med hos kommuneplanlegger Morten Torgersen for mange år siden og som var introduksjonen det store arealplananalytiske arbeidet som foreningen siden har drevet med. Du har hatt sterkt engasjement for sentrums betydning og lokaliseringen av forretninger. Våre sentrumsbefaringer, med buss rundt i Asker og Bærum med ØVRIGHETA for å etablere en hands on-relasjon mellom makthavere på offentlig side og oss handelsmenn og sentrumsbyggere, hadde du stor sans for, tror jeg.

Men foreningens aksjonisme kunne også utfordre deg i vurderingen av hvor langt vi skulle gå. I arbeidet mot Smart Club-etableringen sto vi på Holmen bro og ble avbildet, hvis jeg husker rett. Var dette å gå for langt?

Bevisst næringspolitisk arbeid kan utfordre så mangt i oss og gi vurderingsutfordringer når det gjelder valget av metodikk for å oppnå våre mål, bedre møteplasser for kunder og kjøpmenn. Vi satser særlig på dyp innsikt og forutsigbar juss.

I dag overrekker vi deg symbolet på æresmedlemsskapet som en erkjennelse på din innsats. Det er et håndtegnet diplom. Tegnet av foreningens kaligraf og kreative medarbeider gjennom mer enn 25 år, Hans Jakob Matthiasen. Han kjenner deg siden du var baker- og konditormester og gårdeier i Asker sentrum og har fått det gode inntrykket som du utstråler, inn i diplomet!

Herved har gleden av å avduke og overrekke diplomet!

På vegne av foreningen,
Jan-Fredrik Larsen

 

Les også Budstikkas dekning av utnevnelsen