Utvikling i detaljvarehandel 2005-2015

Her er vårt nyeste materiale om omsetningsutviklingen 2005 – 2015, som er et viktig opplysningsmateriale når vi i handelsstandsforeningen og våre medlemmer vurderer virksomhet og tar beslutninger om videre utvikling av forretninger og servicevirksomheter blant annet.

Materialet som viser hovedtallene og trendene over en tiårsperiode, gir også et viktig signal om hvordan politikken som er vedtatt i kommunene, virker for oss.

Last ned som PDF-dokument, eller klikk på lysbildene under: