Kommuneplan 2017-2035 – oppstart av planarbeid

Det er viktig for handelsstanden å komme til orde når det gjelder kommunens utvikling. Særlig gjelder det i arealplansaker som er vårt kanskje viktigste område å ha fokus på nå.

Foreningen er veldig opptatt av at det enkelte sentrum og sentrumsstrukturen blir god å drive forretning i for våre medlemmer.

Foreningen kan og vil viderebringe dins synspunkter i forbindelse med kommuneplanrulleringen. Men du kan også sende dine merknader direkte til kommunen.

Last ned:
Kommuneplan 2017-35 – varsel om oppstart av planarbeid
Planstrategi og planprogram – høringsutgave