Kommunen er ansvarlig for at det ikke foregår salgsvirksomhet i showroom-lokaler på Billingstadsletta

Fylkesmannen slår fast i en ny avgjørelse at kommunen er ansvarlig for å kontrollere at det ikke foregår salgsvirksomhet i et lokale som kommunen har tillatt brukt til showroom for kjøkkeninnredning. En viktig avgjørelse i et område hvor bygningseierne forsøker å transformere store bygninger fra industri- og lagerlokaler til forretning med «småvarer» som er alt annet enn plasskrevende varer.

Vi har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdere nærmere om showroom likevel skal vurderes som forretning i arealplansaker fordi vi ser flere forsøk hvor forretningsdrivende prøver å skjule at de skal drive forretning når de søker om rett til å ha showroom. Vi har behandlet den ene saken tidligere (se GBR 39/661-saken). Dette er viktige saker som avklarer omtvistede spørsmål.