Klage over utsetting av saksbehandling

Foreningen har sendt vedlagte brev med vedlegg til Asker kommune. Vår anmodning om at kommunen avgjør dispensasjonssøknadssaken raskt og på grunnlag av gjeldende planbestemmelser understreker og får frem «kvintessensen» i foreningens rettssikerhetsarbeid for sine medlemmer overfor kommunale planbeslutninger.

Vi ser spent frem til sakens avgjørelse.

Vedlegg

Klage til Asker kommune på vedtak om utsetting av behandling av dispensasjonssøknad for GBR 39-1062 i påvente av ny planbehandling i nær fremtid
Avtale mellom Maritim og Asker kommune om salgsvirksomheten i Billingstadsletta 24 A