Hvor skal hentepunkter for varer kjøpt på nettet plasseres?

Vi tar utgangspunkt i at det blant annet er etablert et hentepunkt for detaljhandelsvarer (her dagligvarer) på Slependen, nærmere bestemt på GBR 49/40. Etter det vi kjenner til er reguleringen bensinstasjon og ikke forretningsvirksomhet generelt. Er det fritt frem til å plassere vognene hvor som helst, eller er det rettslige skranker i Plan og bygningsloven og/eller veiloven med avledete bestemmelser som gjelder for Bærum?

Hentepunktet står og hviler seg på hjul og er helt avhengig av metallavlastere i hvert hjørne («grunnmur»). Det er gode grunner til å se på denne containervognen som en bygning. Er det kurant rettslig sett å etablere et slikt hentepunkt på steder som ikke er regulert med bruksområde, forretning?

Vi kan tenke videre at hentepunktet ikke bare er på private områder hvor hentepunkteieren har gjort avtale med grunneieren, men at hentepunktet også plasseres på en offentlig parkeringsplass ved en banestasjon for t-bane, tog, buss. Det er lett å tenke seg gevinsten for slitne arbeidsfolk som kommer hjem om ettermiddagen med banen, går av på stasjonen og innom hentepunktet og tar med seg varene som er bestilt og betalt på nett, og går over til bussen eller egen bil og kjører glad og fornøyd hjem. Da har man spart tiden som ellers går med til all handlingen i et eller flere sentre, og man har spart det energiforbruket som ellers går med til å kjøre f. eks. fra Gjønnes til Bekkestua eller Haslum for å handle. Isolert sett kan man gjøre en «klimaklok» handling på denne måten.

Men dette er ikke uproblematisk. Kommunen har bestemt at detaljhandelen, salgsvirksomheten, skal foregå i sentrum, på utvalgte steder for handelsvirksomhet. Det sikrer at vi får gode og attraktive møteplasser i tillegg til at publikum slipper å reise så mye rundt med bil og annet transportmateriell for å sikre seg varer og tjenester. Og hele lokalsamfunnet vårt er bygd opp omkring at vi i bred forstand har gode sentrummer/sentre, hos oss i Bærum fra lokalsentre til by. Og forretningene må stort sett ha en god omsetning for at de skal kunne fortsette å utgjøre grunnstammen sammen med annet næringsliv på det enkelte stedet ut fra slagordet, «handeln bygger staden».

Handelsstandsforeningen har til nå vært opptatt av at pickup points for netthandelen skal integreres som en del av forretningsmiljøet i det enkelte sentrum og ikke ha en fragmenterende virkning på det totale forretningstilbudet. Men vi kan altså her se at selvbetjente hentepunkter vil kunne bli et alternativ til det som foreningen og etter det vi har oppfattet, kommunen, har ment som den beste utviklingen av hvor forretningene skal ligge og integrere hentepunktene.

Vi ber kommunen, gjerne med utgangspunkt i de eksisterende hentepunkter som forskjellige netthandelsaktører har, ta stilling til om det bygnings-, regulerings- og vegtrafikkrettslig sett er i orden at selvbetjente – og/eller betjente hentepunkter etablerer seg hvor som helst i kommunen , og særlig om det er i orden at disse hentepunktene etablerer seg på kommunens egne heldagsparkeringsplasser (Slependen, Sandvika, Høvik Stabekk, Lysaker, Bekkestua, Gjønnes , Avløs, Kolsås m. fl.) som er opprettet for å gjøre det mulig å kjøre egen bil til stasjonen og ta banen/bussen videre til arbeidsplassen, f. eks. i Oslo. Her kan man også tenke seg at det oppnås gratis parkering hele dagen fordi hentepunktet er elektrisk drevet til kommunens parkeringsplass.

Vi ser frem til at kommunen avklarer de spørsmålene som vi her reiser, før uønskete rutiner og bruk får anledning til å etablere seg.

 

Opprinnelig sendt til Bærum kommune; Bygningssjefen og Reguleringssjefen. Kopi til Asker kommune som vi også regner med har behov for å avklare det rettslige og miljømessig scenariet som vi har tatt opp her.