Fylkesmannens avgjørelse for Grini næringspark

Foreningen har som et hovedmål å sikre en god sentrumsutvikling og forhindre at detaljhandelsvirksomhet får etablere seg i næringsparkene og i lokaler og områder som ikke er regulert til ordinær forretningsvirksomhet. Vi så en reell mulighet for at Grini næringspark kan utvikle seg til et konkurrerende senter for detaljhandel i og med dispensasjonssøknaden for bruksendring og bebyggelse i Grini næringspark 4 B uten å være regulert til det formålet. Kommunen ga dispensasjon. Foreningen klaget dispensasjonen inn til fylkesmannen som opphevet kommunens dispensasjonsvedtak. For foreningen en viktig og interessant avgjørelse:

Last ned: Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring og oppforing av tilbygg Bærum kommune Grini næringspark 4 b gnr 28 bnr 21