Husfruens nøkkelknippe 2013

28. februar ble Husfruens nøkkelknippe, prisen til beste kriminalitetsforebyggende medlemsbedrift, delt ut. Prisen tildeles hvert år den – eller de forretninger  som etter juryens vurdering på beste måte har gjennomført anbefalingene i Våkn Opp-manualen.

Det dreier seg om å etablere og gjennomføre gode tiltak mot butikktyveri og nasking og følge opp godt når ulovlige forhold er avdekket og evt. gjerningsmann er pågrepet. Juryens bedømmelse tar utgangspunkt i bestemmelsene i manualen om hva som er kravene til å være kriminalitetsforebyggende fyrtårnbedrifter. Utdelingen har blitt omtalt både på Bærum kommunes nettsider og i Budstikka.

Årets kandidater har utmerket seg på forskjellige måter. Vi viser til Juryens begrunnelse, som er gjengitt nedenfor.

Juryens begrunnelse

Juryens bedømmelse tar utgangspunkt i bestemmelsene i manualen, Våkn Opp, om hva som er kravene til å være kriminalitetsforebyggende fyrtårnbedrifter. Årets kandidater har utmerket seg på forskjellige måter.

Vinmonopolet avdeling Holmen Senter

Vinmonopolet har vist gode rutiner for å holde oversikt og kontroll på sine varer og varebeholdning. I tillegg har forretningen utviklet gode rutiner for avdekking av tyveri og sikker oppfølging i form av riktige anmeldelser. For å gjøre dette må også de ansatte instrueres og motiveres. Det er også gjennomført en intern kampanje for å sikre seg mot salg til mindreårige og andre som ikke skal få kjøpe.

Anmelde straffbare forhold er viktig, særlig sett med politiets øyne, da en anmeldelse også er en informasjon til resten av samfunnet om at uærligheter foregår og hvor disse handlingene finner sted. Foreløpig har det ikke blitt så mange anmeldelser, men vi håper det er starten vi har sett. Juryen ser klart at det kriminalitetsforebyggende arbeidet tas på alvor.

Sandvika Storsenter

Storsenteret har i flere år vært en synlig pådriver for det systematiske arbeidet i å avdekke butikknaskeri- og tyveri. Storsenteret er på mange måter i en særstilling; vannvittig stort og også med mange muligheter i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Storsenteret har med positivt fortegn flere ”dobbeltroller”, og kan på mange måter styre den kriminalitetsforbyggende – og kriminalitetsavdekkende innsatsen på en helt annen måte enn andre sentre og handelssteder i vårt område. Storsenteret er en stor gårdeier. Storsenteret har full kontroll på hva de forventer av sine leietagere. Storsenteret har initiativet til hvilke tekniske tiltak som skal iverksettes i fellesskap som kameraovervåking, vekterordninger osv.

I tillegg har senterdirektørens profilering av oppgaven, samt hans vilje til å gjøre noe med den, vært en betydelig pådriver for mer enn 200 forretninger i senteret.

Juryen har også lagt vekt på hvordan ledelsen er engasjert i hvordan Storsenteret oppfattes ute i byen. Alle gjenstander som tilhører senteret, hentes tilbake. Ikke noe får ligge og flyte med påfølgende negativ reklame- / imageeffekt. God orden ivaretas i senteret og utenfor senteret.