Bruken av parkeringsplassene i Kinoveien/R. Halmrasts vei, 1. – 3. kvartal 2014

Til MIKK v/Utvalgsleder Bjørn Røtnes
Til behandlingen av sak 052/14 i Utvalget 16..10.2014

I godt samarbeid med kommunen kan vi presentere disse parkeringstallene fra Sandvika. Her ser dere parkeringsbruken og avgiftskronene til kommunekassen.

Det er utvilsomt et godt tiltak som ble satt i gang våren 2013 både for forretningene, kundene, publikum og kommunen. Som vi skrev i 1. kvartalsrapport for gate‐ og parkeringsprosjektet, er det også mange brukere som ikke er registrert i vår statistikk nedenfor. De med handicapkort og elbiltallet står gratis og uregistrert. Begge grupper er økende. Også et stort antall”gratispassasjerer”, må vi legge til. Alle er likevel verdifulle brukere av gatene og parkeringsplassene for forretningene. All er er kunder som legger igjen viktig omsetning. Vi gledeross til å se tallene for 4. kvartal. En vinnersak for alle.

Vi konstaterer således at dagens kjøremønster som kommunen valgte, virker godt. Forretningene kan tilby kundene sine en bedre tilgjengelighet enn tidligere. Kommunen har økt sine parkeringsavgiftsinntekter i Sandvika. Det har blitt nytt liv i sentrum. Tallene nedenfor dokumenterer dette.

Det er ingen grunn til å endre en god ordning. En forandring nå vil bare skape forvirring og nyusikkerhet. Vi anbefaler at dagens ordning opprettholdes og tydeliggjøres.

Last ned: Registrert bruk av parkeringsplassene i Kinoveien-R.Halmrasts vei 1. – 3. kvartal 2014

For Asker og Bærum handels‐ og servicebedrifters forening
Jan‐Fredrik Larsen, styreleder/daglig leder