Hvordan innføring av biltrafikk i gågaten virker på fotgjengernes bruk

Spesialrådgiver Ellef Ruud hos Bærum kommune har gjennomført et interessant måleprosjekt. Kommunen/Ellef Ruud har målt gangbruken av Rådmann Halmrasts vei før og etter at vi fikk gjenninnført kjøringen i den tidligere gågaten.

Materialet han nå legger frem, viser at biltilgjengeligheten har ført til et økt antall fotgjengere som er registrert på utvalgte målepunkter i og omkring Rådmann Halmrasts vei etter at gaten igjen ble kjøregate. Se tabell.

uke 21 uke 23 snitt 2012 uke 22 uke 24 snitt 2013 Differanse
Otto Sverdups plass
snitt A (Aamodtbk) 473 448 460 455 283 369 -91
snitt B (Rådm. Halmr.v) 544 654 599 662 699 680 81
Håkon Stenstadvolds plass 378 351 364 359 420 390 26
Kinov/ 411 371 391 621 333 477 85
Løkketangen 123 106 114 128 94 111 -3
Rådhustorget (v J. Kanitz gt) 32 85 58 117 85 101 43
Rådhustorget (mot Rådhusbrua) 119 113 116 114 113 114 -2

Vi opplever med dette at vår hypotese i og for seg også er bevist når det gjelder at antakelsen om at biltilgjengeligheten fører til økt aktivitet i bygaten rent generelt. Vi har tidligere vist at biltilgjengeligheten har hatt stor positiv betydning for omsetningen i forretningene.

Viktig med shared space.

Vi retter en takk til kommunen for deres seriøse arbeid med denne siden av gatebruksproblematikken.

Vennlig hilsen

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening

Jan-Fredrik Larsen, styreleder/daglig leder