Foreningens oppfølging av Bærum kommunes arbeid med ny strategisk næringsplan 2019 -2029

Bærum kommune har fortsatt under arbeid forslag til ny strategisk næringsplan. Den ventes lagt frem omkring 1. februar. Kommunen jobber nå med å revidere strategien etter innspill blant annet fra vår forening. Se nedenfor.

Kommunen understreker at det er meget bra at foreningen er konkret med de tiltakene som vi vil bidra med og delta i. Kommunen opplyser at den selvsagt vil forsøke å få til et konkret arbeidsopplegg på forslagene våre.

Ut fra en gjennomgang av de andre innspillene kan vi konstatere at foreningen er ganske alene om sitt sentrumsfokus. På politisk hold er sentrumsinteressen mer en konsekvens av klima- og miljøhensyn som politikerne vil ivareta, enn et eget fokus på sentrum som møteplass og forretningssted. Og det er også uklart om tiltak som foreslås for å «bygge sentrum», egentlig virker

Foreningens motiv er særlig å ivareta sentrums interesser slik vi har gjort siden oppstart i 1976. I det videre arbeidet må det etableres enighet om hvordan vi kan påvirke sentrumsutviklingen i plansammenheng. Foreningen vil ha fokus på hvilke mål som settes i den strategiske næringsplanen for sentrum og hvordan måloppnåelsen måles.