Det åpnes for skilting til kjøpesentre med nytt symbol

Alt i 2014 tok vi opp skiltsaken, bedre skilting til kjøpesenter/sentrum, med Samferdselsdepartementet. Se tidligere omtale av saken her.

Foreningens motiv var å få etablert en ryddig ordning med henvisningsskilting til de steder, de sentre hvor det er et godt forretningstilbud for publikum.

«Bedre skilting til sentre» har vært en viktig sak for foreningen i mange år. –
Vi har jevnlig fulgt opp vår første henvendelse slik at veg- og skiltmyndighetene skaulle behandle vår forespørsel.

Og nå har vi vunnet frem. Se vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet til foreningen og til Vegdirektoratet. Vi vunnet frem med et landsdekkende resultat, etter det vi forstår, og ikke bare fått til at vårt medlemsområde, Asker og Bærum, skulle bli en «prøveklut».