Husfruens nøkkelknippe 2017

Med denne prisutdelingen vil vi fremme og understreke den lyse siden av sanksjoner mot kriminalitet, for oss nærmere bestemt tyveri fra butikk og alt det kan medføre.

Hele grunntanken er enkel, å bruke positive ressurser i butikkarbeidet for å fremme lovlydighet og god forretning.

Kan man tenke seg noe bedre kriminalitetsforebyggende arbeid enn gjennom smil, service, oppmerksomhet, gi kundene følelsen av å bli ivaretatt, fulgt opp frem til kjøpet av sluttes i kassa og ”velkommen tilbake!”

Det er morsomt, hyggelig og verdig for Våkn Opp-kampanjen med juryen og ordførerne hvert år å kunne hedre utvalgte forretninger med det vakre, symbolfulle diplomet som Hans Jakob Mathiassen har utarbeidet for oss.

Asker: Hud

Årets vinner fra Asker ble etablert i 2008 og har blitt et populært senter for hudpleie, make-up og negledesign.

Butikken har utmerket seg positivt blant butikkene i Asker sentrum. Butikken ivaretar kundene og har gode rutiner for og med sine ansatte. En slik tilnærming ble vist under Våkn-opp-øvelsen i vinter og dette ble derfor utslagsgivende når vinneren skulle kåres.

Markørene ble møtt med ett hei med en gang de kom inn i butikken. Videre ble de fulgt opp av serviceinnstilte ansatte, som var hyggelig og viste stor fokus på sine kunder.

Butikken utmerket seg ved å vise sine kunder stor grad av serviceholdning.

Markørene følte seg godt ivaretatt under hele besøket, og besøket ble avsluttet på en hyggelig måte. Markørene kommer gjerne tilbake, men da for å handle:-)

Husfruens nøkkelknippe for 2017 er tildelt Hud for godt kriminalitetsforebyggende arbeid og gode tiltak mot butikktyveri, nasking og svinn.

Bærum: Ganni, Sandvika Storsenter

Vinneren av «Husfruens Nøkkelknippe» 2017, Bærum, er en relativt ny aktør.
Forretningen tilhører en kjede, men omtales like fullt som en nisjeforretning.

Vinneren gjorde seg tidlig bemerket i forebygging og avdekking av svinn og simple tyverier, og er ved gjentatte anledninger blitt pekt på som en verdig kandidat til nøkkelknippet.

Da forretningen avdekket et ikke ubetydelig svinn, ble alle ansatte sendt på kurs for å lære seg å forebygge og avsløre tyverier. I tillegg ble det gjort investeringer i teknisk utstyr, som gjør arbeidet med å avdekke og iretteføre disse hendelsene, mer effektivt.

Det ble innført gode rutiner, og kundeservice er et nøkkelord i arbeidet for å unngå tyverier.

Rutinene er så gode at forretningen er en av de få som klarte å avsløre markøren i fm. «Våkn Opp»-kampanjens fingerte tyverier fra butikken.

Tilbakemeldingen fra markøren var at han følte seg godt mottatt av serviceinnstilte ansatte, som får kunden til å ønske seg tilbake.

I «Våkn Opp» kampanjens ånd, «Forebygging gjennom smil og service», er det en glede å få anledning til å utdele «Husfruens Nøkkelknippe» for Bærum 2017 til den verdige vinneren:
Ganni, Sandvika Storsenter.

Les mer om Husfruens nøkkelknippe og Våkn Opp!
Les også Budstikkas dekning av saken