Forslag om oppmyking av bestemmelsene om Brustadbua. NOU 2017:17. Forberedelse av høringsuttalelse fra foreningen

Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Regjeringen foreslår utvidelse av Brustadbua fra 100 til 150 kvm og en utvidelse til å gjelde forretninger i alle bransjer og ikke bare dagligvarebutikker.

Da grensen er satt til 150 kvm vil det på landsbasis gjelde svært mange forretninger i mange forskjellige bransjer.

Vi har ikke lest NOU´en, men ser for oss at det her kan være store utfordringer blant annet i forhold til sentre med butikker over og  godt over 150 kvm. Likebehandling med store forretninger og praktisk gjennomføring er noe av det vi vil se på for vårt område som har mange store hvor de færreste forretningene kanskje er under 150 kvm.

Les gjennom dokumentet og kom med merknader til foreningen. Departementet opplyste i dag at det er svært interessert i hva Asker og Bærum handels- og servicebedrifter mener om dette forslaget som er  satt frem av et utvalg som stort sett mangler kjøpmenn med hands on-erfaringer etter det jeg kan se i  farten.

Vedlegg: Utredning om utvidelse av Brustadbua NOU 2017-17